วิธีใช้งานเว็บไซต์ BestKru

How to use BestKru website.

Marisa Maikaew avatar
33 articles in this collection
Written by Marisa Maikaew
คำถามเกี่ยวกับการเติมเงิน

บัตรเครดิตและเดบิตคืออะไร?

What is credit/debit card?
Marisa Maikaew avatar
Written by Marisa Maikaew
Updated over a week ago

ฉันจะหาบัตรเดบิตได้จากไหน?

Where do I get Debit Card?
Marisa Maikaew avatar
Written by Marisa Maikaew
Updated over a week ago

ฉันสามารถใช้บัตรเดบิตชำระเงินอย่างปลอดภัยได้อย่างไร?

Can I use my Debit card to pay online?
Marisa Maikaew avatar
Written by Marisa Maikaew
Updated over a week ago

ฉันใส่รหัส CVV ผิด

I input the wrong CVV.
Marisa Maikaew avatar
Written by Marisa Maikaew
Updated over a week ago

วิธีอัพโหลดหลักฐานการโอนเงิน

How to upload payment receipt?
Marisa Maikaew avatar
Written by Marisa Maikaew
Updated over a week ago

ฉันไม่มีหลักฐานการโอนเงิน ต้องทำอย่างไร?

What if I don't have a proof of money transfer?
Marisa Maikaew avatar
Written by Marisa Maikaew
Updated over a week ago

ฉันโอนเงินแล้ว ทำไมยอดเงินในบัญชียังไม่อัพเดต?

Why did I get my balance update right away after transferring money?
Marisa Maikaew avatar
Written by Marisa Maikaew
Updated over a week ago

ฉันต้องการลูกค้า 1 คนเท่านั้น ฉันสามารถโอนเงิน 50 บาทได้ไหม?

Can I transfer only 30 Bt each time?
Marisa Maikaew avatar
Written by Marisa Maikaew
Updated over a week ago
คำถามเกี่ยวกับลูกค้า

คุณสามารถการันตีว่าลูกค้าจะจ้างฉันแน่นอนได้หรือไม่?

Can you guarantee I will be hired?
Marisa Maikaew avatar
Written by Marisa Maikaew
Updated over a week ago

เบอร์โทรในแบบฟอร์มเป็นของลูกค้าจริงหรือไม่?

Are phone numbers in the forms belong to customers?
Marisa Maikaew avatar
Written by Marisa Maikaew
Updated over a week ago

ฉันไม่สามารถตอบกลับข้อความของลูกค้าได้

I cannot reply customers messages
Marisa Maikaew avatar
Written by Marisa Maikaew
Updated over a week ago

ลูกค้าไม่ตอบข้อความของฉัน ต้องทำอย่างไร?

Customers don't read my messages. What do I do?
Marisa Maikaew avatar
Written by Marisa Maikaew
Updated over a week ago

ฉันหา Line ID ของลูกค้าไม่พบ

I cannot find customers's Line ID
Marisa Maikaew avatar
Written by Marisa Maikaew
Updated over a week ago

ฉันได้รับรีวิวไม่ดีจากลูกค้า ต้องทำอย่างไร?

What to do when you've got bad reviews?
Marisa Maikaew avatar
Written by Marisa Maikaew
Updated over a week ago

ฉันจะทราบได้อย่างไรหากแบบฟอร์มนั้นมีคุณครูติดต่อไปแล้ว?

How to check forms' status?
Marisa Maikaew avatar
Written by Marisa Maikaew
Updated over a week ago

ฉันควรทำอย่างไรหากลูกค้าไม่รับสาย

What do I do if customers are not answering my calls?
Marisa Maikaew avatar
Written by Marisa Maikaew
Updated over a week ago

เว็บไซต์หาลูกค้ามาจากไหน?

Where does website get customers?
Marisa Maikaew avatar
Written by Marisa Maikaew
Updated over a week ago

ข้อมูลบนแบบฟอร์มไม่ถูกต้อง

The information is the form is misinformed.
Marisa Maikaew avatar
Written by Marisa Maikaew
Updated over a week ago