เว็บไซต์พิจารณาการคืนเงินสำหรับข้อความที่คุณได้รับจากลูกค้าในกรณีที่ข้อความดังกล่าวเป็นข้อความที่ไร้ประโยชน์ต่อบริการของคุณ

การคืนเงินอัตโนมัติ คือการที่เว็บไซต์คืนเงินให้คุณโดยคุณไม่ต้องกดร้องเรียน โดยขณะนี้มี 2 กรณีดังต่อไปนี้

คืนเงินเมื่อคุณส่งข้อความให้ลูกค้าแบบฟอร์ม

เมื่อคุณส่งข้อความให้ลูกค้าแบบฟอร์ม แต่ลูกค้าไม่ได้เปิดอ่านข้อความของคุณภายใน 48 ชั่วโมง นับจากเวลาที่คุณส่งข้อความ ระบบจะคืนเงินให้คุณอัตโนมัติ

คืนเงินเมื่อลูกค้าส่งข้อความให้คุณบนแชท

การยกเลิกค่าธรรมเนียมสำหรับกรณีดังกล่าว จะมีเงื่อนไขดังนี้

  1. ลูกค้าส่งข้อความให้คุณก่อน
  2. ลูกค้าไม่ได้ส่งข้อมูลการติดต่อใดๆให้แก่คุณ (เช่น เบอร์โทร ไลน์ไอดี เฟสบุ๊ค เป็นต้น)
  3. คุณตอบกลับข้อความของลูกค้า
  4. คุณตอบกลับข้อความของลูกค้าภายใน 1 ชั่วโมงนับจากเวลาที่ลูกค้าส่งข้อความแรกให้คุณ
  5. ลูกค้าไม่ได้เปิดอ่านข้อความแรกที่คุณตอบกลับภายใน 48 ชั่วโมงนับจากเวลาที่คุณส่งข้อความนั้นให้ลูกค้า

ระบบคอมพิวเตอร์จะเป็นผู้ทำการคำนวณ และหากการสนทนาระหว่างคุณกับลูกค้าตรงกับเงื่อนไขทุกข้อทั้ง 5 ข้อด้านบนนี้ ระบบคอมพิวเตอร์จะนับว่าการสนทนาระหว่างคุณครูกับลูกค้าครั้งนี้ไม่เป็นประโยชน์/ไม่ดีพอ และแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่ จากนั้นเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบการสนทนาภายใน 1 สัปดาห์ และยกเลิกค่าธรรมเนียมสำหรับข้อความของลูกค้าท่านนั้น โดยที่คุณไม่จำเป็นต้องกดร้องเรียน

คืนเงินเมื่อได้รับข้อความสแปม/ไม่เกี่ยวข้อง

ข้อความสแปม คือ ข้อความที่มีการโฆษณาชวนเชื่อหรือขายสินค้าหรือบริการของผู้ส่งข้อความ

ตัวอย่าง ต้องการขายหนังสือให้คุณ, ต้องการจ้างคุณให้ทำงานกับบริษัทของเขา

ข้อความที่ไม่เกี่ยวข้อง คือ ข้อความสอบถามหรือขอคำแนะนำเกี่ยวกับบริการใดๆก็ตาม ที่ไม่มีจุดประสงค์เพื่อใช้บริการที่ผู้ให้บริการระบุในโปรไฟล์

ตัวอย่าง นักเรียนขอเรียนฟรี ขอให้คุณแนะนำสถานที่เรียน หรือคุณครูสอนพิเศษท่านอื่นโดยที่ไม่ได้สนใจคลาสของคุณเลยตั้งแต่ต้น

หากคุณได้รับข้อความสแปมหรือข้อความที่ไม่เกี่ยวข้อง โปรดกดเปิดข้อความดังกล่าวที่คุณได้รับในแชทที่อยู่บนแอพพลิเคชั่น iOS หรือ แอพพลิเคชั่น Android และกดเครื่องหมายอัศเจรีย์ (!) ที่มุมบนขวามือของหน้าจอและดำเนินการตามคำแนะนำ หลังจากคุณส่งคำร้องเข้ามาแล้ว เราจะตรวจสอบทีละเคส และดำเนินการคืนเงินสำหรับข้อความนั้น

หลังจากตรวจสอบคำร้องของคุณเรียบร้อยแล้ว เราจะส่งการแจ้งเตือนให้คุณทางอีเมล

ในอนาคตเราพิจารณาคืนเงินค่าธรรมเนียมสำหรับข้อความที่คุณได้รับในกรณีอื่นๆอีก โดยเราจะเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากผู้ใช้งานทุกท่าน และเพิ่มกรณีที่สามารถรับเงินค่าธรรมเนียมคืนได้หากมีเหตุผลแสดงว่าข้อความดังกล่าวไม่เป็นประโยชน์ต่อคุณครูสอนพิเศษอย่างแท้จริง

Did this answer your question?