คุณสามารถโปรโมทโปรไฟล์ของคุณให้แสดงต่อลูกค้าในหน้าแรกๆ ของหน้าค้นหาครูสอนพิเศษ โดยการใช้ โปรโมทโปรไฟล์ พรีเมี่ยม
จากนั้นโปรไฟล์ของคุณจะถูกแสดงก่อนหน้าโปรไฟล์อื่นๆ คุณจะไม่ถูกคิดค่าธรรมเนียมสำหรับการโปรโมทโปรไฟล์ และเงินค่าธรรมเนียม 70 บาทจะถูกหักจากยอดคงเหลือในบัญชีผู้ใช้งานของคุณเมื่อคุณได้รับข้อความจากลูกค้าเท่านั้น

กดที่นี่เพื่อดูวิธีโปรโมทโปรไฟล์

*เนื่องจากการคิดค่าธรรมเนียมบนเว็บไซต์เป็นการหักเงินค่าธรรมเนียมตามบริการที่ใช้ออกจากยอดเงินคงเหลือในบัญชีผู้ใช้งาน ผู้ใช้งานจำเป็นต้องเติมเงินเข้าบัญชีผู้ใช้งานก่อนจึงจะสามารถใช้บริการที่มีการคิดค่าธรรมเนียมได้ กดที่นี่เพื่อดูวิธีเติมเงิน

Did this answer your question?