การส่งข้อความให้ลูกค้าผ่านแชทในทุกกรณีจำเป็นต้องใช้งานแอพพลิเคชั่นของเว็บไซต์ในการรับและส่งข้อความ คุณจะไม่สามารถรับการแจ้งเตือนข้อความของลูกค้า หรือตอบกลับข้อความของลูกค้าได้นอกแอพพลิเคชั่น

โปรดดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นของเว็บไซต์เพื่อใช้ในการรับการแจ้งเตือนข้อความจากลูกค้าและตอบกลับข้อความของลูกค้า

กดที่นี่เพื่อดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นสำหรับ iOS

กดที่นี่เพื่อดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นสำหรับ Android

Did this answer your question?