เว็บไซต์ไม่สามารถรับผิดชอบใดๆต่อข้อความหรือข้อมูล(ยกเว้นเบอร์โทรของผู้กรอกแบบฟอร์ม)ที่ผู้กรอกแบบฟอร์มกรอกได้ เนื่องจากราคาค่าธรรมเนียมสำหรับติดต่อลูกค้าบนแบบฟอร์มจะครอบคลุมการบริการต่างๆด้านล่างนี้เท่านั้น

  • การยืนยันเบอร์โทรว่าเป็นเบอร์ของผู้กรอกแบบฟอร์มจริง
  • การส่งลิ้งค์โปรไฟล์ของคุณให้ลูกค้าทาง SMS เมื่อคุณกดรับเบอร์โทรของลูกค้า
  • การโฆษณาหรือการดำเนินการเพื่อให้ผู้ที่สนใจเรียนพิเศษหรือใช้บริการเข้ามากรอกแบบฟอร์มบนเว็บไซต์

การโทรเพื่อตรวจสอบข้อมูลกับลูกค้าซ้ำหลังจากสอบถามข้อมูลจากลูกค้าบนแบบฟอร์มแล้ว จะมีค่าใช้จ่ายที่มากขึ้น และเว็บไซต์ยังไม่มีบริการดังกล่าวในขณะนี้

Did this answer your question?