การชำระเงินค่าธรรมเนียมต่างๆ จะเป็นการหักเงินจากยอดเงินคงเหลือในบัญชีผู้ใช้งานเว็บไซต์ของคุณ หมายความว่าหากคุณต้องการใช้บริการที่มีการคิดค่าธรรมเนียม คุณจะต้องเติมเงินเข้าบัญชีผู้ใช้งานก่อน เพื่อให้สามารถใช้หักเป็นค่าธรรมเนียมได้

ยอดเติมเงินขั้นต่ำอยู่ที่ 300 บาท มีวิธีการเติมเงิน 2 วิธีดังนี้


1. เติมเงินผ่านบัตรเดบิตหรือเครดิต จะได้รับเงินในบัญชีทันทีเมื่อกดชำระเงินแล้ว เนื่องจากการเติมเงินผ่านบัตรจะใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการดำเนินการทำให้ตรวจสอบการชำระเงินและนำเงินเข้าบัญชีผู้ใช้งานได้ทันที

2. เติมเงินโดยการโอนเงินผ่านทางธนาคาร หลังโอนเงินแล้ว จะต้องอัพโหลดหลักฐานการโอนเงินเข้ามาในระบบโดยใช้แบบฟอร์มที่กำหนด จากนั้นต้องรอพนักงานดำเนินการตรวจสอบสลิปและยอดเงินที่เข้ามา และคุณจะได้รับเงินในบัญชีผู้ใช้งานภายใน 24 ชั่วโมงหลังอัพโหลดหลักฐานการโอนเงิน


จำเป็นต้องโอนเงินตามยอดขั้นต่ำที่กำหนด เนื่องจากการโอนเงินผ่านธนาคารจะต้องใช้พนักงานตรวจสอบสลิปแต่ละสลิปเปรียบเทียบกับยอดที่เข้ามาในธนาคาร ทำให้ใช้เวลามากในกรณีที่มีการโอนเงินจำนวนน้อยๆหลายๆครั้งต่อวัน

กดที่นี่เพื่อดูวิธีเติมเงินDid this answer your question?