เว็บไซต์ BestKru เป็นพื้นที่ให้คุณครูสอนพิเศษสร้างโปรไฟล์สำหรับบริการของตนเองและให้ลูกค้าผู้สนใจเรียนพิเศษได้โพสประกาศหาคุณครูสอนพิเศษที่ต้องการได้ โดยเว็บไซต์จะไม่คิดค่านายหน้า หรือหักเปอร์เซ็นจากเงินค่าสอนพิเศษใดๆที่คุณครูได้รับจากลูกค้า

การให้บริการของเว็บไซต์

สำหรับลูกค้า

ลูกค้าสามารถค้นหาครูสอนพิเศษที่ต้องการจากหน้าค้นหาครูสอนพิเศษ และติดต่อครูสอนพิเศษได้ผ่านทางแชทของเว็บไซต์ หรือตามช่องทางที่คุณครูสอนพิเศษระบุในโปรไฟล์ของพวกเขา นอกจากนี้ลูกค้ายังสามารถกรอกแบบฟอร์มเพื่อประกาศหาครูสอนพิเศษวิชาที่ต้องการ และรอการติดต่อกลับจากครูสอนพิเศษที่สนใจประกาศดังกล่าวได้อีกด้วย

สำหรับครูสอนพิเศษ

เว็บไซต์มีการคิดค่าธรรมเนียมการใช้งานเว็บไซต์จากผู้ใช้งานที่เป็นครูสอนพิเศษ โดยผู้ใช้งานเว็บไซต์จะต้องเติมเงินเข้าบัญชีผู้ใช้งานของตัวเองก่อนเพื่อนำไปใช้ในการหักค่าธรรมเนียมต่อไป

บริการสำหรับครูสอนพิเศษบนเว็บไซต์มีดังนี้

1. ติดต่อลูกค้าที่ลงประกาศ

ครูสอนพิเศษที่ต้องการติดต่อลูกค้าที่กรอกแบบฟอร์มเพื่อลงประกาศหาครูสอนพิเศษจะต้องกดเปิดดูเบอร์โทรของลูกค้าที่อยู่บนแบบฟอร์ม (กดที่นี่เพื่อดูแบบฟอร์มทั้งหมด) และโทรติดต่อลูกค้าด้วยตัวเอง

เมื่อคุณกดดูเบอร์โทรของลูกค้าและระบบแสดงเบอร์โทรของลูกค้าให้คุณเรียบร้อยแล้ว ระบบจะหักค่าธรรมเนียมตามที่ระบุบนแบบฟอร์มจากยอดเงินทั้งหมดในบัญชีของคุณ ราคาค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะครอบคลุมราคาค่าบริการต่อไปนี้

  • การยืนยันเบอร์โทรว่าเป็นเบอร์ของผู้กรอกแบบฟอร์มจริง
  • การส่งลิ้งค์โปรไฟล์ของคุณครูให้ลูกค้าทาง SMS เมื่อคุณกดรับเบอร์โทรของลูกค้า
  • การโฆษณาหรือการดำเนินการเพื่อให้ผู้ที่สนใจเรียนพิเศษเข้ามากรอกแบบฟอร์มบนเว็บไซต์

(ค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะครอบคลุมบริการที่กล่าวไปข้างต้นเท่านั้น ปัจจุบันเว็บไซต์ยังไม่มีการบริการที่ให้พนักงานช่วยติดตามโทรหาลูกค้า หรือคอนเฟิร์มการจ้างงานจากลูกค้า หรือรับประกันการตัดสินใจใดๆของลูกค้า เนื่องจากจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มสูงขึ้นมาก)


2. ส่งข้อความให้ลูกค้าที่ลงประกาศ

คุณสามารถกดส่งข้อความให้ลูกค้าแทนการกดรับเบอร์โทรเพื่อโทรหาลูกค้าเองได้ โดยคุณจะถูกคิดเงินค่าธรรมเนียมตามที่ระบุบนแบบฟอร์ม สำหรับข้อความแรกที่คุณส่งให้ลูกค้าแต่ละคนเท่านั้น และคุณจะได้รับเงินค่าธรรมเนียมคืนอัตโนมัติหากลูกค้าไม่ได้เปิดข้อความของคุณภายใน 48 ชั่วโมงนับจากเวลาที่คุณส่งข้อความแรกให้ลูกค้าคนดังกล่าว


3. การโปรโมทโปรไฟล์
การโปรโมทโปรไฟล์คือการแสดงโปรไฟล์ของคุณให้ลูกค้าเห็นบนเว็บไซต์ของเราเพื่อให้ลูกค้าสามารถติดต่อคุณผ่านทางแชทบนหน้าโปรไฟล์ได้ คุณสามารถเลือกโปรโมทโปรไฟล์ด้วยราคาที่คุณต้องการ โดยโปรไฟล์ที่โปรโมทด้วยราคาที่สูงกว่า จะถูกแสดงก่อนโปรไฟล์ที่โปรโมทด้วยราคาที่ต่ำกว่า

เมื่อโปรโมทโปรไฟล์แล้ว คุณจะถูกคิดค่าธรรมเนียมตามจำนวนลูกค้าที่ติดต่อคุณผ่านทางแชท คุณครูสามารถใช้แชทพูดคุยกับลูกค้า ส่งเบอร์โทรของตนให้ลูกค้า หรือขอเบอร์โทรของลูกค้าคนนั้นได้โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม หากคุณครูโปรโมทโปรไฟล์แล้ว แต่ไม่ได้รับการติดต่อจากลูกค้าเลย ก็จะไม่ถูกคิดค่าธรรมเนียมใดๆเลย
กดที่นี่เพื่ออ่านวิธีโปรโมทโปรไฟล์ของคุณ

Did this answer your question?