หากคุณไม่มีหลักฐานการโอนเงิน โปรดติดต่อเราที่อีเมล info@bestkru.com และพร้อมด้วยข้อมูลด้านล่างนี้

  • วันและเวลาที่แน่นอนที่คุณโอนเงิน (สำคัญมาก)
  • ชื่อและเลขที่ธนาคารที่คุณโอนเงินเข้ามา
  • ชื่อธนาคาร เลขที่บัญชี และชื่อบัญชีที่คุณใช้โอนเงินเข้ามา
  • วิธีที่คุณโอน: โอนเงินออนไลน์, ATM, CDM, ฝากเงินเข้าธนาคาร เป็นต้น
  • หากคุณโอนเงินผ่าน ATM/CDM/ฝากเงินเข้าธนาคาร โปรดระบุสถานที่ของเครื่องหรือสาขาของธนาคารที่ฝากเงินเข้ามาด้วย

ยิ่งคุณให้ข้อมูลมาก เราก็จะสามารถหาการโอนเงินของคุณได้เร็วขึ้น โปรดพึงระลึกว่าในบางสถานการณ์ การดำเนินการอาจใช้เวลาตั้งแต่ 2 วันขึ้นไปในการตรวจสอบการโอนเงินของคุณ

Did this answer your question?