การเขียนรีวิวและให้คะแนนประเมินการให้บริการ

1. การรีวิวและการให้คะแนนการประเมินการให้บริการที่ผู้ใช้งานได้รับ เป็นส่วนสำคัญสำหรับระบบรีวิวของเว็บไซต์ โดยการรีวิวและคะแนนการประเมินต่างๆจากผู้ใช้งานนั้น แสดงถึงความพึงพอใจในการให้บริการของผู้ให้บริการ บริษัทสนับสนุนให้ผู้ใช้บริการสื่อสารกับผู้ให้บริการถึงปัญหาในการได้รับจากการให้บริการ เพื่อให้ผู้ให้บริการได้รับรู้และแก้ไขปรับปรุงบริการให้ตรงตามที่ตกลงไว้

2. การให้รีวิวเป็นสิทธิ์ของผู้ใช้บริการ รีวิวต่างๆจะไม่ถูกลบออกไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ยกเว้นแต่ในกรณีที่รีวิวดังกล่าวละเมิดข้อตกลงการใช้งานของเว็บไซต์ หรือมีการใช้คำหยาบคาย ดูถูก ดูหมิ่นผู้ให้บริการหรือผู้ใช้งานอื่น ซึ่งไม่เหมาะสมในการเผยแพร่

3. เพื่อระบุตัวตนของผู้รีวิว ผู้ใช้งานต้องทำการยืนยันเบอร์โทรศัพท์มือถือของตนด้วยระบบ OTP ก่อนทำการเขียนรีวิวและประเมินการให้บริการ

4. รีวิวจากผู้ใช้งานจะถูกแสดงอยู่ในโปรไฟล์ของผู้ให้บริการ ผู้ใช้งานสามารถเลือกที่จะไม่เขียนรีวิวได้ แต่ไม่สามารถเลือกที่จะไม่ให้คะแนนการประเมินผลงานได้

5. การประเมินที่ให้คะแนนต่ำกว่า 4 จะต้องเขียนรีวิวด้วย

6. ผู้ใช้บริการสามารถรีวิวหรือให้คะแนนการประเมินการให้บริการกับผู้ให้บริการได้ทุกเมื่อ

7. เพื่อให้ผู้ให้บริการได้มีช่องทางในการชี้แจงเหตุผลหรือข้อเท็จจริง ผู้ให้บริการสามารถตอบกลับรีวิวที่ได้รับได้

8. บริษัทมีสิทธิ์เด็ดขาดในการดำเนินการใดๆ กับบัญชีผู้ใช้งานทั้งลูกค้าและผู้ให้บริการ รวมถึงบัญชีอื่นๆที่เกี่ยวข้องการ หากบริษัทพบว่ามีการใช้งานระบบรีวิว และคะแนนการประเมินอย่างผิดวัตถุประสงค์

9. ผู้ให้บริการสามารถส่งลิ้งค์โปรไฟล์ของตนเองให้ลูกค้าเขียนรีวิวได้โดยกดที่ "ตั้งค่าโปรไฟล์" และกดที่ลิ้งค์โปรไฟล์ของคุณที่อยู่ใต้คำว่า โปรไฟล์ จากนั้นคุณสามารถคัดลอก URL ในช่องของหน้าบราวเซอร์เพื่อส่งให้ลูกค้าได้

10. เมื่อลูกค้ากดที่ลิ้งค์ดังกล่าวแล้ว ให้กดที่ปุ่ม "เขียนรีวิว" (ปุ่มสีเขียว ที่อยู่เหนือรายการรีวิวทั้งหมด) เพื่อทำการยืนยันเบอร์โทรและเขียนรีวิว

Did this answer your question?