บัตรเครดิตคืออะไร?

บัตรเครดิต เป็นบัตรสินเชื่อระยะสั้น ที่ธนาคารให้ผู้ออกบัตรจะให้เครดิตเงินผู้ถือบัตรเป็นเครดิตเงินจำนวนหนึ่งตามข้อตกลงของธนาคาร โดยผู้ถือบัตรสามารถใช้สินเชื่อนั้นในการชำระเงินสินค้าหรือบริการที่ร้านค้าหรือออนไลน์ได้ภายในวงเงินดังกล่าว จากนั้นชำระเงินคืนให้ธนาคารในภายหลังตามระยะเวลาที่กำหนด หากไม่ชำระเงินคืนในระยะเวลาที่กำหนดจะถูกคิดค่าดอกเบี้ยตามอัตราที่ธนาคารกำหนด


บัตรเดบิตคืออะไร?

บัตรเดบิต เป็นบัตรที่ผูกกับบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ถือบัตร เมื่อผู้ถือบัตรใช้บัตรเดบิตชำระเงินไม่ว่าจะชำระที่ร้านค้าหรือชำระออนไลน์ บัตรเดบิตจะตัดเงินในบัญชีของผู้ถือบัตรตามราคาค่าสินค้าหรือบริการ กล่าวได้ว่าการชำระค่าสินค้าและบริการผ่านบัตรเดบิตเป็นการชำระเงินผ่านบัตรโดยไม่ต้องใช้เงินสด เงินที่ใช้ชำระเป็นเงินของผู้ถือบัตรซึ่งเป็นเจ้าของบัญชีเอง ไม่ใช่เครดิตหรือสินเชื่อที่ธนาคารอนุมัติให้VISA และ MasterCard คืออะไร?


VISA และ MasterCard เป็นบริษัทที่ให้บริการประมวลผลการทำธุรกรรมสำหรับบัตรเครดิตและเดบิตที่ธนาคารออกให้ผู้ถือบัตร โดยธนาคารเป็นผู้ออกบัตร ส่วนบริษัทใดบริษัทหนึ่งนี้จะเป็นผู้ประมวลผลการการทำธุรกรรมผ่านบัตรของผู้ถือบัตร ทำให้บัตรนั้นๆใช้ชำระเงินผ่านเครื่องรูดบัตรหรือชำระเงินออนไลน์ได้
หากบัตรของคุณใช้ระบบการประมวลผลการทำธุรกรรมของบริษัท VISA บนหน้าบัตรจะมีคำว่า VISA ระบุอยู่ กรณีใช้บริการของบริษัท MasterCard จะมีสัญญาลักษณ์คำว่า MasterCard ระบุอยู่เช่นกัน

บัตรใดใช้ชำระเงินออนไลน​์ได้?

ทั้งบัตรเครดิตและเดบิต สามารถใช้ชำระค่าสินค้าและบริการได้เหมือนกันโดยไม่ต้องใช้เงินสด และมีธนาคารผู้ออกบัตรเป็นผู้ดำเนินการให้

ฉันจะหาบัตรสำหรับชำระเงินออนไลน์ได้จากไหน?

Did this answer your question?