การได้รับรีวิวที่ไม่ดี หรือมีลูกค้าไม่ได้รู้สึกพึงพอใจต่อบริการของคุณร้อยเปอร์เซ็นนั้นเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ เพราะตามความเป็นจริงแล้วคนเราทุกคนไม่ได้ชอบเหมือนกันทุกอย่าง สิ่งที่คนๆหนึ่งชื่นชอบอย่างมาก คนอื่นอาจจะรู้สึกเฉยๆก็ได้

ด้วยสาเหตุข้างต้น ทำให้โปรไฟล์ที่ได้รับรีวิวและคะแนนประมาณ 4.8 คะแนน จึงเป็นโปรไฟล์ที่น่าเชื่อถือค่อนข้างมาก และให้ความรู้สึกว่าคะแนนและรีวิวต่างๆน่าจะเป็นคะแนนและรีวิวที่ได้รับจากลูกค้าจริงๆซึ่งแต่ละคนล้วนได้รับประสบการณ์การใช้บริการที่หลากหลาย

ฉันควรทำอย่างไรเมื่อได้รับรีวิวที่ไม่ดี?

เมื่อคุณได้รับรีวิวที่ไม่ดีในโปรไฟล์ เราแนะนำให้คุณทำใจให้สงบก่อน อย่าเพิ่งตื่นตระหนก และทำความเข้าใจว่าการที่ลูกค้าแต่ละรู้สึกพึงพอใจกับบริการของเราไม่เหมือนกันนั้นเป็นเรื่องปกติ

สิ่งต่อมาคือ คุณจะพลิกรีวิวที่ไม่ดีนี้ ให้เป็นโอกาสในการแสดงภาพลักษณ์ที่ดีของคุณได้อย่างไร?
คุณสามารถแสดงระดับความฉลาดทางอารมณ์ หรือ EQ ของคุณให้ลูกค้าได้เห็นได้ผ่านทางการตอบรีวิวที่ไม่ดีในโปรไฟล์ของคุณ
ระดับ EQ ที่สูง จะแสดงให้เห็นว่าคุณเป็นคนที่มีความมั่นคงทางอารมณ์สูง ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดก็ตาม คุณจะสามารถระงับอารมณ์ของตัวเองได้ดีและดูน่าเชื่อถือกว่า ทำให้ลูกค้าสามารถคาดเดาสถานการณ์การทำงานของคุณได้ว่า หากมีเรื่องใดที่เกิดขึ้นหรือไม่เป็นไปตามที่คุณวางแผนไว้ คุณจะมีวิธีการพูดคุยที่ดี และช่วยแก้ปัญหานั้นๆให้สำเร็จลุล่วงได้

รีวิวที่ไม่ดีจึงเป็นโอกาศที่คุณจะได้แสดงให้ลูกค้าเห็นว่าคุณไม่ได้มีดีแค่บริการของคุณเท่านั้น แต่คุณยังสามารถรับมือกับสถานการณ์ที่หลากหลายได้อย่างดีอีกด้วย

Did this answer your question?