ที่ด้านบนของหน้าเพจรายการลูกค้าจะปรากฏ checkbox ชื่อว่า "push notifications" หากคุณกดทำเครื่องหมายในช่อง checkbox นี้ ทุกครั้งที่มีแบบฟอร์มลูกค้าใหม่เข้ามา คุณจะได้รับการแจ้งเตือนบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ของคุณ

การแจ้งเตือนเหล่านี้จะถูกส่งผ่าน browser (Chrome หรือ Firefox) หาก checkbox ไม่ทำงานและปรากฏสีเทา หมายความว่าการแจ้งเตือนแบบ "push notifications" ไม่สามารถใช้งานได้บน browser ของคุณ คุณสามารถอัพเดท browser ของคุณเป็น version ที่ใหม่ขึ้นหรือใช้ browser ตัวอื่นแทน

ในการรับการแจ้งเตือนแบบ "push notifications" คุณจะต้องเปิดคอมพิวเตอร์และเปิดเว็บไซต์ใดเว็บไซต์หนึ่งใน browser ไว้โดยไม่จำเป็นต้องเปิดเว็บไซต์ของเราก็ได้

การแจ้งเตือนจะถูกส่งไปที่ browser ที่คุณกดทำเครื่องหมายในช่อง checkbox เพื่อให้การแจ้งเตือนทำงาน หากคุณกดทำเครื่องหมายใน checkbox บน Chrome แต่คุณใช้งาน browser Firefox (หรือกดทำเครื่องหมายใน checkbox บน Firefox แต่ใช้งาน browser Chrome) คุณจะไม่ได้รับการแจ้งเตือนใน browser อันที่คุณไม่ได้กดทำเครื่องหมาย หากคุณกดทำเครื่องหมายใน checkbox ทั้งสอง browser และเปิดใช้งานทั้งสองอัน คุณจะได้รับการแจ้งเตือน browser ละหนึ่งครั้ง รวมเป็นสองครั้ง

ในการส่งการแจ้งเตือนบน browser Chrome และ Firefox เราใช้บริการของบริษัท Google และ Mozilla ตามลำดับ ทั้งสองบริษัทนี้ให้บริการฟรีโดยไม่มีการรับประกัน โปรดทำความเข้าใจว่าเว็บไซต์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบใดๆหากการแจ้งเตือนช้าหรือสูญหาย

Did this answer your question?