การเปิดเครื่อง/ปิดเครื่องของลูกค้าเป็นการกระทำที่เราไม่สามารถควบคุมตรงนี้ได้ เพราะเราไม่ใช่เจ้าของเบอร์โทรนั้นๆ

แนะนำให้คุณโทรอีกครั้งโดยคาดเดาเวลาที่พิจารณาแล้วว่าน่าจะเป็นเวลาที่สะดวกในการเสนอบริการของคุณ
การรอให้ลูกค้าโทรกลับอาจทำให้คุณเสียโอกาสเสนอบริการของคุณได้หากลูกค้าไม่โทรกลับ

Did this answer your question?