คุณสามารถเปลี่ยนที่อยู่อีเมลของคุณได้ โดยใช้อีเมลเดิมเขียนคำร้องขอเปลี่ยนที่อยู่อีเมลพร้อมแนบที่อยู่อีเมลอันใหม่มาด้วย จากนั้นส่งมาให้เจ้าหน้าที่ตามที่อยู่อีเมลด้านล่าง

info@donemaster.com

เวลาดำเนินการจะอยู่ระหว่าง 3-5 วัน

Did this answer your question?