คุณจำเป็นต้องเติมเงินตามยอดจำนวนเงินขั้นต่ำที่ระบุไว้ในหน้าเติมเงิน เท่านั้น โดยค่าธรรมเนียมจะถูกหักจากยอดเงินที่คุณเติมเข้ามานี้เมื่อคุณกดรับข้อมูลการติดต่อของลูกค้า

กรณีคุณโอนเงินเข้ามาน้อยกว่าขั้นต่ำที่เว็บไซต์กำหนด คุณสามารถโอนเงินเพิ่มให้เท่ากับจำนวนขั้นต่ำ

การเติมเงินจำนวนน้อยๆหลายๆครั้งจะทำให้เว็บไซต์ต้องใช้พนักงานเพิ่มเติมและใช้เวลาเพิ่มเติมในการตรวจสอบยอดโอนแต่ละยอด เนื่องจากการโอนเงินผ่านธนาคารจะต้องใช้พนักงานตรวจสอบสลิปที่ได้รับและยอดที่แสดงในระบบของธนาคาร โดยคุณจะได้รับการอัพเดทยอดเงินในบัญชีภายใน 24 ชั่วโมงหลังอัพโหลดสลิปการโอนเงิน

สำหรับการเติมเงินผ่านบัตร จะได้รับเงินในบัญชีทันที เนื่องจากการดำเนินการทั้งหมดจะได้ระบบคอมพิวเตอร์ ไม่ได้ใช้พนักงานดำเนินการ

Did this answer your question?