โปรไฟล์สำหรับผู้ใช้งานที่ทำงานเองคนเดียว เราแนะนำให้คุณใช้รูปถ่ายที่สามารถมองเห็นหน้าของคุณได้ ลูกค้าจะรู้สึกวางใจมากกว่าหากสามารถเห็นหน้าของคุณได้

โปรไฟล์สำหรับผู้ใช้งานที่ทำงานเป็นทีม เราแนะนำให้คุณใช้รูปถ่ายทีมของคุณ สถานที่ทำงาน รูปถ่ายของแผนกต้อนรับที่แสดงชื่อหรือโลโก้สถานที่ทำงานของคุณ อย่าใช้รูปภาพแบรนด์หรือภาพกราฟิกคอมพิวเตอร์อื่นๆเพราะมันไม่ได้ให้ข้อมูลใดๆแก่ลูกค้ามากนัก

เว็บไซต์สงวนสิทธิ์ในการลบรูปถ่ายที่มีลักษณะล่วงละเมิด, ก่อให้เกิดความขัดแย้ง, ไม่เหมาะสม หรือไม่เกี่ยวข้องใดๆกับการให้บริการของเว็บไซต์

Did this answer your question?