เว็บไซต์ไม่สามารถตรวจสอบไลน์ไอดีได้เนื่องจากระบบของไลน์ไม่อนุญาตให้ระบบคอมพิวเตอร์อื่นๆเข้าตรวจสอบ
และเว็บไซต์ DoneMaster ไม่มีพนักงานส่งแบบฟอร์ม แบบฟอร์มของลูกค้าทั้งหมดถูกส่งเข้าอีเมลผู้ใช้งานโดยระบบคอมพิวเตอร์
ดังนั้นข้อมูลการติดต่อเดียวที่เราตรวจสอบได้และมีความถูกต้องแน่นอนคือเบอร์โทรของลูกค้า

แบบฟอร์มของลูกค้าทุกคนจะต้องใส่เบอร์โทร และระบบจะทำการยืนยันว่าเบอร์โทรนั้นเป็นเบอร์โทรที่ถูกต้อง
ดังนั้นเมื่อไม่สามารถติดต่อตามช่องทางที่ลูกค้าระบุได้ ก็ต้องติดต่อผ่านข้อมูลการติดต่ออื่นที่ลูกค้าให้ไว้ซึ่งก็คือเบอร์โทร
และลูกค้าเป็นผู้กรอกไลน์ไอดีด้วยตนเอง จึงไม่ใช่ความผิดของคุณหากคุณไม่สามารถติดต่อลูกค้าผ่านไลน์ไอดีที่ลูกค้าให้มาได้

ในขณะเดียวกัน เมื่อคุณกดรับข้อมูลการติดต่อของลูกค้า เว็บไซต์ก็จะส่งลิ้งค์โปรไฟล์และข้อมูลการติดต่อทั้งหมดของผู้ใช้งานที่กดรับข้อมูลการติดต่อของลูกค้าให้ลูกค้าทาง SMS ทันที
ดังนั้นทั้งผู้ใช้งานและลูกค้าต่างก็มีข้อมูลการติดต่อของกันและกันในเวลาเดียวกัน ขึ้นอยู่กับว่าใครจะเป็นผู้ติดต่อใครก่อน

Did this answer your question?