ลูกค้าของเราส่วนใหญ่คือผู้ที่ค้นหาผู้ให้บริการทาง Google search

เว็บไซต์ได้เริ่มก่อตั้งและดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2014 มีผู้คนมากมายรู้จักเราและเข้ามาใช้บริการของเราโดยตรง บางคนเข้ามาโดยการกดลิ้งค์ที่แสดงใน Facebook, เว็บบอร์ดออนไลน์ และเว็บไซต์อื่นๆ

นอกจากนั้นเว็บไซต์ยังมีโฆษณาที่เราต้องจ่ายเงินค่าบริการใน Google AdWords และ Facebook Ads

Did this answer your question?